Color Names

HTML and CSS Color Names with HEX Codes

Red Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  lightsalmon #FFA07A
  salmon #FA8072
  darksalmon #E9967A
  lightcoral #F08080
  indianred #CD5C5C
  crimson #DC143C
  firebrick #B22222
  red #FF0000
  darkred #8B0000

Orange Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  coral #FF7F50
  tomato #FF6347
  orangered #FF4500
  gold #FFD700
  orange #FFA500
  darkorange #FF8C00

Yellow Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  lightyellow #FFFFE0
  lemonchiffon #FFFACD
  lightgoldenrodyellow #FAFAD2
  papayawhip #FFEFD5
  moccasin #FFE4B5
  peachpuff #FFDAB9
  palegoldenrod #EEE8AA
  khaki #F0E68C
  darkkhaki #BDB76B
  yellow #FFFF00

Green Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  lawngreen #7CFC00
  chartreuse #7FFF00
  limegreen #32CD32
  lime #00FF00
  forestgreen #228B22
  green #008000
  darkgreen #006400
  greenyellow #ADFF2F
  yellowgreen #9ACD32
  springgreen #00FF7F
  mediumspringgreen #00FA9A
  lightgreen #90EE90
  palegreen #98FB98
  darkseagreen #8FBC8F
  mediumseagreen #3CB371
  seagreen #2E8B57
  olive #808000
  darkolivegreen #556B2F
  olivedrab #6B8E23

Cyan Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  lightcyan #E0FFFF
  cyan #00FFFF
  aqua #00FFFF
  aquamarine #7FFFD4
  mediumaquamarine #66CDAA
  paleturquoise #AFEEEE
  turquoise #40E0D0
  mediumturquoise #48D1CC
  darkturquoise #00CED1
  lightseagreen #20B2AA
  cadetblue #5F9EA0
  darkcyan #008B8B
  teal #008080

Blue Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  powderblue #B0E0E6
  lightblue #ADD8E6
  lightskyblue #87CEFA
  skyblue #87CEEB
  deepskyblue #00BFFF
  lightsteelblue #B0C4DE
  dodgerblue #1E90FF
  cornflowerblue #6495ED
  steelblue #4682B4
  royalblue #4169E1
  blue #0000FF
  mediumblue #0000CD
  darkblue #00008B
  navy #000080
  midnightblue #191970
  mediumslateblue #7B68EE
  slateblue #6A5ACD
  darkslateblue #483D8B

Purple Color Names

Color HTML / CSS
 Color Name
Hex Code
 #RRGGBB
  lavender #E6E6FA
  thistle #D8BFD8
  plum #DDA0DD
  violet #EE82EE
  orchid #DA70D6
  fuchsia #FF00FF
  magenta #FF00FF
  mediumorchid #BA55D3
  mediumpurple #9370DB
  blueviolet #8A2BE2
  darkviolet #9400D3
  darkorchid #9932CC
  darkmagenta #8B008B
  purple #800080
  indigo #4B0082

Pink Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  pink #FFC0CB
  lightpink #FFB6C1
  hotpink #FF69B4
  deeppink #FF1493
  palevioletred #DB7093
  mediumvioletred #C71585

White Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  white #FFFFFF
  snow #FFFAFA
  honeydew #F0FFF0
  mintcream #F5FFFA
  azure #F0FFFF
  aliceblue #F0F8FF
  ghostwhite #F8F8FF
  whitesmoke #F5F5F5
  seashell #FFF5EE
  beige #F5F5DC
  oldlace #FDF5E6
  floralwhite #FFFAF0
  ivory #FFFFF0
  antiquewhite #FAEBD7
  linen #FAF0E6
  lavenderblush #FFF0F5
  mistyrose #FFE4E1

Gray Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  gainsboro #DCDCDC
  lightgray #D3D3D3
  silver #C0C0C0
  darkgray #A9A9A9
  gray #808080
  dimgray #696969
  lightslategray #778899
  slategray #708090
  darkslategray #2F4F4F
  black #000000

Brown Color Names

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
  cornsilk #FFF8DC
  blanchedalmond #FFEBCD
  bisque #FFE4C4
  navajowhite #FFDEAD
  wheat #F5DEB3
  burlywood #DEB887
  tan #D2B48C
  rosybrown #BC8F8F
  sandybrown #F4A460
  goldenrod #DAA520
  peru #CD853F
  chocolate #D2691E
  saddlebrown #8B4513
  sienna #A0522D
  brown #A52A2A
  maroon #800000