Color Names

HTML and CSS Color Names with HEX Codes

Red Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 lightsalmon#FFA07A
 salmon#FA8072
 darksalmon#E9967A
 lightcoral#F08080
 indianred#CD5C5C
 crimson#DC143C
 firebrick#B22222
 red#FF0000
 darkred#8B0000

Orange Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 coral#FF7F50
 tomato#FF6347
 orangered#FF4500
 gold#FFD700
 orange#FFA500
 darkorange#FF8C00

Yellow Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 lightyellow#FFFFE0
 lemonchiffon#FFFACD
 lightgoldenrodyellow#FAFAD2
 papayawhip#FFEFD5
 moccasin#FFE4B5
 peachpuff#FFDAB9
 palegoldenrod#EEE8AA
 khaki#F0E68C
 darkkhaki#BDB76B
 yellow#FFFF00

Green Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 lawngreen#7CFC00
 chartreuse#7FFF00
 limegreen#32CD32
 lime#00FF00
 forestgreen#228B22
 green#008000
 darkgreen#006400
 greenyellow#ADFF2F
 yellowgreen#9ACD32
 springgreen#00FF7F
 mediumspringgreen#00FA9A
 lightgreen#90EE90
 palegreen#98FB98
 darkseagreen#8FBC8F
 mediumseagreen#3CB371
 seagreen#2E8B57
 olive#808000
 darkolivegreen#556B2F
 olivedrab#6B8E23

Cyan Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 lightcyan#E0FFFF
 cyan#00FFFF
 aqua#00FFFF
 aquamarine#7FFFD4
 mediumaquamarine#66CDAA
 paleturquoise#AFEEEE
 turquoise#40E0D0
 mediumturquoise#48D1CC
 darkturquoise#00CED1
 lightseagreen#20B2AA
 cadetblue#5F9EA0
 darkcyan#008B8B
 teal#008080

Blue Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 powderblue#B0E0E6
 lightblue#ADD8E6
 lightskyblue#87CEFA
 skyblue#87CEEB
 deepskyblue#00BFFF
 lightsteelblue#B0C4DE
 dodgerblue#1E90FF
 cornflowerblue#6495ED
 steelblue#4682B4
 royalblue#4169E1
 blue#0000FF
 mediumblue#0000CD
 darkblue#00008B
 navy#000080
 midnightblue#191970
 mediumslateblue#7B68EE
 slateblue#6A5ACD
 darkslateblue#483D8B

Purple Color Names

ColorHTML / CSS
 Color Name
Hex Code
 #RRGGBB
 lavender#E6E6FA
 thistle#D8BFD8
 plum#DDA0DD
 violet#EE82EE
 orchid#DA70D6
 fuchsia#FF00FF
 magenta#FF00FF
 mediumorchid#BA55D3
 mediumpurple#9370DB
 blueviolet#8A2BE2
 darkviolet#9400D3
 darkorchid#9932CC
 darkmagenta#8B008B
 purple#800080
 indigo#4B0082

Pink Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 pink#FFC0CB
 lightpink#FFB6C1
 hotpink#FF69B4
 deeppink#FF1493
 palevioletred#DB7093
 mediumvioletred#C71585

White Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 white#FFFFFF
 snow#FFFAFA
 honeydew#F0FFF0
 mintcream#F5FFFA
 azure#F0FFFF
 aliceblue#F0F8FF
 ghostwhite#F8F8FF
 whitesmoke#F5F5F5
 seashell#FFF5EE
 beige#F5F5DC
 oldlace#FDF5E6
 floralwhite#FFFAF0
 ivory#FFFFF0
 antiquewhite#FAEBD7
 linen#FAF0E6
 lavenderblush#FFF0F5
 mistyrose#FFE4E1

Gray Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 gainsboro#DCDCDC
 lightgray#D3D3D3
 silver#C0C0C0
 darkgray#A9A9A9
 gray#808080
 dimgray#696969
 lightslategray#778899
 slategray#708090
 darkslategray#2F4F4F
 black#000000

Brown Color Names

ColorHTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
 cornsilk#FFF8DC
 blanchedalmond#FFEBCD
 bisque#FFE4C4
 navajowhite#FFDEAD
 wheat#F5DEB3
 burlywood#DEB887
 tan#D2B48C
 rosybrown#BC8F8F
 sandybrown#F4A460
 goldenrod#DAA520
 peru#CD853F
 chocolate#D2691E
 saddlebrown#8B4513
 sienna#A0522D
 brown#A52A2A
 maroon#800000